Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Wycena szkód łowieckich wśród drzew owocowych

21.01.2020

 

Plantacje drzew owocowych, podobnie jak pola uprawne, ulegają dewastacji podczas bytowania zwierzyny łownej albo w trakcie polowań. By określić wysokość odszkodowań, jakie należą się sadownikom, konieczna jest wycena szkód łowieckich. W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze wiadomości dotyczące szkód w sadach.

 

Co rzeczoznawcy szkód powinni wiedzieć o sadach

 

By prawidłowo i fachowo dokonać wyceny szkód łowieckich, jakie poniósł właściciel sadu, należy bazować na wiadomościach dotyczących samych drzew owocowych. Rzeczoznawca musi wiedzieć, w jaki sposób konkretne uszkodzenia przekładają się na rodzenie owoców, a także ich wzrost.

 

Podczas prac nad oceną stopnia dewastacji w szczególny sposób trzeba przyglądać się gałęziom, konarom, gałązkom owoconośnym, długopędom, krótkopędom, a także pozostałym częściom drzew owocowych. Analizując jakość poszczególnych części rośliny łatwo ocenić ich aktualny stan.

 

Warto również pamiętać o uprawach, które certyfikowane są jako ekologiczne. W wielu przypadkach drzewa w tego typu sadach wyglądają na podniszczone, porzucone. Niektórzy sadownicy w niewielkim stopniu dbający o własne drzewa, próbują kreować je na ekologiczne, choć w rzeczywistości takie nie są. Należy zatem każdorazowo sprawdzać certyfikaty.

 

Wycena szkód łowieckich w sadach

 

Wyliczenia wysokości odszkodowania należy oprzeć na tabeli obrazującej ilość drzew, jakie uległy zniszczeniu. Uwzględniamy wówczas procentowe ubytki, wiek drzewa oraz jego gatunek. Należy ponadto określić wysokość kwoty, jaką poszkodowany stracił z racji szkody, z uwzględnieniem każdego pojedynczego drzewa.

 

Jeżeli wśród drzew, jakie zostały zdewastowane, znajdują się i takie, które muszą zostać usunięte, prócz kosztów utraconych, uwzględnić należy kwotę, jaką zapłacić trzeba za nowe nasadzenie, a także jego uprawę. Pod uwagę bierze się wówczas:

  • koszty pracownika,
  • czas, jaki potrzebny jest na dokonanie nowych nasadzeń,
  • koszt samego drzewa,
  • koszt obsługi technicznej.

 

Wszystkie nakłady, jakie poszkodowany musi ponieść, by odtworzyć plantację, składają się wraz z wartością zniszczonego plonu na wartość odszkodowania. Należy od tej sumy odjąć koszty nieponiesione, czyli te, które osoba składająca wniosek o szacowanie szkód łowieckich musiałaby ponieść w związku z transportem, magazynowaniem oraz zbiorem zdewastowanych plonów.

 

Ważne dokumenty

 

Osoba poszkodowana ma 3 dni na złożenie stosownego wniosku o odszkodowanie. Przykładowe dokumenty, gotowe do druku oraz wypełnienia, znaleźć można na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego lub wojewódzkich Izb Rolniczych.

 

Jeśli chodzi o protokoły oględzin czy ostatecznego szacowania szkody, gotowe formularze można pobrać ze stron rządowych.

 

Fachowca ocena szkód

 

Jasno określone procedury, a także szereg szkoleń organizowanych między innymi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” oraz inne instytucje, pozwalają precyzyjnie, a zarazem sprawnie dokonywać wyceny szkód łowieckich. Przy znajomości przepisów prawnych, doświadczeniu, jak również wiedzy dotyczącej konkretnych upraw, doświadczeni specjaliści nie mają problemów z wykonywaniem poszczególnych zadań, których celem jest dokładne ustalenie wysokości odszkodowania za poniesione straty.