Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Szkody łowieckie

 

                   Szkody łowieckie - gdzie szukać pomocy?


      Szkody łowieckie mogą dotknąć każdego właściciela lub posiadacza gruntów. 

szkoda łowiecka spowodowana przez zwierzynę

W momencie kiedy odkrywamy, że nasze pieczołowicie pielęgnowane uprawy zostały dotknięte szkodą łowiecką, często nie potrzebnie wpadamy w panikę myśląc, że straciliśmy wszystko. Szkody takie bowiem mogą być rekompensowane przez Państwo z mocy ustawy. Aby jednak skorzystać z takiej pomocy finansowej, konieczne jest zgłoszenie powstałej szkody łowieckiej do najbliższego koła łowieckiego nie później niż trzy dni po stwierdzeniu jej istnienia, w przypadku sadów nie później niż w ciągu 14 dni, od tej daty.


Oszacowanie szkody łowieckiej powierz doświadczonym specjalistom

 

Szacowanie szkód łowieckich jako konieczny element procedury ubiegania się o pomoc od Państwa w wyniku poniesionych strat związanych z działaniem zwierząt lub myśliwych, nie jest sprawą prostą i aby uniknąć przedłużania postępowań, powinno się odbywać zgodnie ze sztuką zawodu.

Zlecenie tego zadania nam, da Ci 100% pewność, że będzie ono wykonane szybko, rzetelnie, ale także w harmonii z aktualnie obowiązującymi normami. Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze, Klientów indywidualnych, a także  koła łowieckie, które szkodami łowieckimi się zajmują.

Badania potrzebne do późniejszego sporządzenia kompleksowej dokumentacji wykonujemy przy użyciu certyfikowanych – atestowanych i sprawdzonych w praktyce urządzeń pomiarowych, które dodatkowo zapewniają, że nasze działania będą wyjątkowo skrupulatne i wiarygodne.

 

Wycena szkód łowieckich to nasza codzienność

 

szacowanie szkody łowieckiej

W związku z tym, że szacowaniem szkód łowieckich zajmuję się zawodowo od lat, dokładnie wiem, co jest potrzebne do tego, byś mógł skutecznie dochodzić  roszczeń przysługujących Ci jako właścicielowi bądź dzierżawcy gruntów czy to przez zwierzęta, czy też w wyniku polowań.

Dlatego dzięki skorzystaniu z naszych usług w zakresie szacowania szkody łowieckiej otrzymasz bardzo szczegółowy operat szacunkowy, który będzie mocnym dowodem w normalnej procedurze, a nawet w razie konieczności postępowania przed Sądem, czy w przypadku niezasadnych roszczeń.

Sporządzony przez nas dokument, szacujący powstałe szkody łowieckie, będzie zawierał część teoretyczną oraz praktyczną, popartą badaniami terenowymi i szczegółowymi obliczeniami wysokości szkody. To pisemne opracowanie problemu zawierać będzie także:


  • szczegółową dokumentację zdjęciową,
  • mapy terenowe,
  • charakterystykę botaniczno-przyrodniczą,
  • dodatkowo na życzenie Klienta dokładne oznaczenie agrofagów (chwastów, szkodników i chorób) występujących w danej uprawie, co dodatkowo wzmocni Twoją pozycję.

 

Kompleksowa ocena szkód łowieckich dla kół łowieckich

 

Zapraszamy do współpracy koła łowieckie, których zadaniem jest m.in. wypłacanie rolnikowi odszkodowania za straty poniesione w wyniku szkody łowieckiej.

Naszym zadaniem we współpracy z kołami łowieckimi jest doprowadzenie do efektywnego porozumienia między poszkodowanym rolnikiem i kołem tak, by obiektywnie zadowolone były obie strony.  Hołdujemy zasadzie złotego środka, że odszkodowania rolnikom, których dobra ucierpiały w wyniku szkód łowieckich powinny być wypłacane, z drugiej strony zaś, ich żądania nie mogą być absurdalne.

Ponadto według nas ani rolnicy ani koła w procedurze ubiegania się o odszkodowanie, nie mogą wykorzystywać ewentualnej wzajemnej niewiedzy z zakresu szacowania szkód łowieckich. Dzięki naszym wycenom, zarówno jedni, jak i drudzy poznają prawdziwy, rzeczywisty i pełny rozmiar szkody, którą będzie można sprawiedliwie zrekompensować.

Koncentrujemy się głównie na uprawach rolniczych (zbożach, okopowych, pastewnych, roślinach przemysłowych, uprawach sadowniczych, leśnych i użytkach zielonych).

Dodatkowo specjalizujemy się również w specjalistycznym określaniu wydajności badanych upraw. Wykonujemy pełną biometrię upraw bezwzględnie konieczną do skutecznego oszacowania wydajności upraw utraconych przykładowo w wyniku rozmaitych szkód łowieckich. Taka biometria niezbędna jest także do ewentualnego rozwiązania kwestii spornych przed Sądem. Daje ona bowiem potwierdzenie przyjętego stanowiska i pozwala je obiektywnie obronić.

 

Jedynym dobrym rozwiązaniem problemu szkód łowieckich zarówno dla wypłacającego odszkodowanie, jak i poszkodowanego, jest stwierdzenie zgodnego z prawdą stanu faktycznego poziomu szkody. Dlatego zainwestuj w naszą rzetelność i profesjonalizm przy oszacowaniu nawet najbardziej problematycznej szkody łowieckiej, a satysfakcjonująca rekompensata nie będzie problemem. 

 

Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach dla przedstawicieli Urzędów Gmin, Kół Łowieckich i innych podmiotów

 

LIKWIDUJEMY ATMOSFERYCZNE SZKODY ROLNICZE
PROWADZIMY WERYFIKACJĘ WYPŁAT ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY ATMOSFERYCZNE

 

 PRZEKONAJ SIĘ, ŻE STAJEMY PO STRONIE PRAWDY. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM W DZIEDZINIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH JUŻ TERAZ