Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich informacje praktyczne


 Szkody łowieckie to straty gospodarcze, które powstały wskutek działań dzikich zwierząt (np. saren, dzików lub jeleni). Zniszczenia najczęściej dotyczą pól uprawnych i płodów rolnych. Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem dla specjalisty, a odpowiedzialność za nie ponosi zarządca (lub dzierżawca) obwodu łowieckiego. Proponujemy zapoznanie się ze szczegółami naszej oferty.

 

Praktyka szacowania szkód łowieckich

 

Osoby, które doznały strat w wyniku działań dzikiej zwierzyny, powinny zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy szkód łowieckich. Procedura szacowania strat rozpoczynana jest poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (na piśmie lub drogą elektroniczną) przez osobę pokrzywdzoną. Dokument powinien być kierowany bezpośrednio do koła łowieckiego.

Według wytycznych, które zostały określone w najnowszym rozporządzeniu, szkody muszą zostać  zgłoszone w ciągu maksymalnie trzech dni od chwili, gdy powstały. W przypadku, jeśli zniszczeniami zostały dotknięte sady, czas na złożenie wniosku to 14 dni.

Dodatkowo warto wiedzieć, że prawidłowy przebieg szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez dziki na terenie łąk i pastwisk, ma miejsce tylko wtedy, jeśli zarząd zostanie zawiadomiony o stratach standardowo w ciągu trzech dni od ich powstania lub przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. W przeciwnym wypadku w znaczący sposób zostają utrudnione:

  • dokładna ocena strat i ustalenie przyczyny ich powstania,
  • odróżnienie tropów jelenia od śladów pozostawionych przez łosia lub żubra (dotyczy terenu parku narodowego),
  • określenie kosztów ewentualnych napraw.

Wszystko dlatego, że czas działa na niekorzyść poszkodowanego. Opady atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne mogą zmieniać (zwykle zmniejszać) widoczność zaistniałego problemu. Profesjonalną wyceną szkód łowieckich zajmują się specjaliści — oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie.

 

Szkody spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi i ich wartość

 

Szacowanie szkód łowieckich oraz tych będących konsekwencją niekorzystnych warunków pogodowych, jest konieczne dla uzyskania rekompensaty za realne uszkodzenia dóbr materialnych. Postępowanie w sprawach strat odnotowanych przez gospodarstwa rolne prowadzi się, gdy zostaną one dotknięte:

 

  • długotrwałymi lub intensywnymi opadami (deszcz, śnieg, grad),
  • długo utrzymującą się suszą,
  • negatywnymi skutkami przedłużającej się zimy,
  • występowaniem wiosennych przymrozków,
  • powodziami lub huraganami,
  • obsunięciami ziemi lub lawinami.

 

Zajmujemy się wyceną strat będących wynikiem powyższych czynników. Zawsze ustalimy indywidualny plan działania i wskazujemy wszystkie możliwe rozwiązania, aby rzetelnie ocenić skalę strat.

 

Określanie wydajności, czyli biometria uprawy

 

Szacowane szkody łowieckie są określane także dzięki ustaleniu dokładnej biometrii uprawy. Przy pomocy specjalnie opracowanych technik matematycznych oraz metod statystycznych, istnieje możliwość zapobiegnięcia wystąpieniu problemów biologicznych lub zmniejszenia wywołanych nimi skutków.

Dokładny koszt strat rolniczych może zostać ustalony tylko wtedy, gdy wcześniej jej znana wartość uprawy. Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi z zakresu biometrii. Polecamy zapoznać się ze szczegółami również tej propozycji, chętnie udzielimy wszelkich informacji.

 

Usługi z zakresu oznaczeń taksonomicznych

 

Taksonomia numeryczna zajmuje się grupowaniem elementów określonego typu w ramach jednego zbioru. Celem tych działań jest ujednolicenie statystyczne podzbiorów, które spełniają wszystkie ustalone wcześniej wytyczne formalne, czyli rozłączność, zupełność, czy też pustość poszczególnych podzbiorów.

 Szacowanie szkód jest łatwiejsze, gdy można korzystać właśnie z metod zawierających elementy ramach taksonomii numerycznej. Pozwala to przyporządkować zwierzęta, które wyrządziły szkody łowieckie, do określonych grup.

 W ofercie naszej firmy znajduje się również profesjonalna klasyfikacja roślin uprawianych przez rolników w ramach prowadzonej działalności.

 

Gwarancja dobrze wykonanej pracy

 

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy naszym Klientom, że jakość świadczonych przez nas usług jest niezmiennie wysoka. Naszym priorytetem jest satysfakcja kontrahentów. Zachęcamy do skontaktowania się z Działem Obsługi, gdzie będą mogli Państwo ustalić szczegóły ewentualnej współpracy oraz uzyskać więcej informacji o szacowaniu szkód łowieckich i tych spowodowanych warunkami pogodowymi.