Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Wstępne oględziny a ostateczne szacowanie szkód łowieckich

04.11.2019

By rolnicy mogli otrzymywać rekompensaty finansowe za straty w uprawach i plonach poniesione podczas polowań albo na skutek żerowania dzikiej zwierzy łownej, należy przeprowadzić szacowanie szkód. Składa się ono najczęściej z dwóch etapów, które opisujemy w poniższym tekście.

 

Wstępne oględziny

 

Na łąkach czy pastwiskach, a także innych terenach zielonych lub tam, gdzie szkody łowieckie zostały zauważone bardzo krótko przed zbiorem plonów, jak również w samych płodach rolnych, rezygnuje się w oględzin. W tych przypadkach proces szacowania szkód składa się tylko z jednego, ostatecznego etapu prac.

W pozostałych przypadkach do oględzin przystępuje się maksymalnie 7 dni po otrzymaniu od poszkodowanego wniosku o odszkodowanie. Głównym efektem prac wykonywanych podczas wstępnego szacowania jest porównanie wiadomości zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Bada się stopień zniszczenia upraw, a także weryfikuje się informacje o gatunku zwierzyny, która zdewastowała teren.

Biorąc pod uwagę aktualny etap wzrostu upraw, zespół może podjąć decyzję o likwidacji upraw w przypadku, kiedy zniszczenia są na tyle duże, że dalsze, często kosztowne i pracochłonne starania rolników o ich odratowanie i tak nie przyniosą pozytywnych efektów.

Oględziny pozwalają ponadto uzyskać informacje o rodzaju, a także stanie uprawy. Po wykonaniu wstępnych prac, o ile to możliwe, zabezpiecza się teren, na którym rosną rośliny, przed kolejnymi zniszczeniami spowodowanymi przez zwierzynę łowną lub powstałymi w trakcie polowań. Zespoły specjalistów dokładają wszelkich starań, by zniszczenia upraw nie powiększały się, a co za tym idzie – nie przynosiły kolejnych strat finansowych.

 

Ostateczne szacowanie szkód

 

Ostateczne szacowanie dokonuje się nie później niż w terminie zbierania upraw, które zostały zniszczone. W trakcie prac zespół badawczy określa:

 • gatunek zwierząt, jakie spowodowały zniszczenia;
 • typ upraw bądź płodów rolnych;
 • wielkość terenu uprawnego albo przybliżoną masę płodów rolnych, które zostaną zebrane z owego terenu;
 • aktualny stan, a także fazę wzrostu i jakość upraw czy też płodów rolnych;
 • teren zniszczonych upraw bądź przybliżoną masę płodów rolnych, które uległy zniszczeniu;
 • procent upraw, które uległy szkodzie na terenie, na którym doszło do dewastacji;
 • ilość i jakość plonów, jakie szacunkowo uzyska się z 1 hektara;
 • wysokość rekompensaty finansowej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych z dnia 16 kwietnia 2019r. (Dz. U. poz. 776 z 2019r.) dokładnie określa procedury dotyczące poszczególnych czynności wykonywanych w ramach ostatecznego szacowania szkód.

 

Kiedy wysokość odszkodowania nie jest zadowalająca

 

Jeżeli kwota wyliczona na podstawie przeprowadzonych szacunków nie jest satysfakcjonująca dla osoby, która poniosła straty, przysługuje jej prawo złożenia odwołania. Taką możliwość ma: 

 • poszkodowany;
 • dzierżawca uprawianych gruntów;
 • zarządca konkretnego obwodu łowieckiego.

Proces szacowania szkód łowieckich przeprowadzany jest wówczas ponownie, a jego efekt nie podlega dalszym możliwościom negacji. W ciągu 30 dni od spisania protokołu ostatecznego w ramach odwołania następuje wypłata zarządzonej kwoty.