Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

06.12.2019

W poniższym tekście udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkód łowieckich. W gospodarstwach rolnych, w których ten problem wcześniej nie występował, temat nie jest powszechnie znany, a związane z nim procedury – niezbyt jasne.

 

Szkody łowieckie – co warto wiedzieć: terminy i wnioski

 

 1. Ile czasu na złożenie wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej ma osoba poszkodowana?
  Właściciel albo dzierżawca gruntów (właściciel upraw) na złożenie wniosku ma 3 dni od zauważenia szkody. W literaturze dotyczącej omawianej tematyki podkreśla się, że okres ten powinien być jak najkrótszy, wówczas łatwiej ustalić, do jakiego gatunku należała zwierzyna, która zdewastowała uprawy, a także jaki jest zakres zniszczeń.
 2. Do kogo składać wnioski?
  Wnioski składamy do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, w praktyce najczęściej do kół łowieckich.
 3. Czy wnioski należy składać osobiście?
  Nie ma takiego obowiązku. Można osobiście zanieść wniosek do biura koła łowieckiego, jednak można również skorzystać z usług pocztowych albo kurierskich.
 4. Ile czasu na dokonanie oględzin ma zespół do szacowania szkód łowieckich?
  Od dostarczenia wniosku zespół ma 7 dni na dokonanie oględzin.
 5. Skąd zaczerpnąć informacje o tym, do którego koła łowieckiego złożyć wniosek?

Takie wiadomości otrzymamy w odpowiednim urzędzie gminy lub Polskim Związku Łowieckim.

 

Procedura szacowania szkód

 

 1. Na czym polega szacowanie szkód łowieckich?
  Proces ten rozpoczyna się od wstępnych oględzin. W zależności od rodzaju uprawy, procedury różnią się od siebie. Nieco inaczej zbiera się materiał dowodowy z upraw ziemniaków, roślin strączkowych, zbóż czy buraków. Program opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” szczegółowo określa zakres wiedzy oraz czynności, jakie należy podjąć, by oszacować szkody łowieckie. Należy do nich:
 • weryfikacja informacji przedstawionych we wniosku o odszkodowanie oraz porównanie ich ze stanem faktycznym;
 • ustalenie ilości oraz jakości upraw i plonów, które uległy zniszczeniu;
 • ustalenie przyczyny powstania szkód; odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy szkody wyrządziły zwierzęta łowne takie jak jelenie, daniele, dziki, sarny, łosie, a także pozostała chroniona zwierzyna łowna; w postępowaniu odszkodowawczym uwzględnia się również szkody, jakie zaistniały w wyniku polowań;
 • wskazanie gatunku zwierzyny, która spowodowała szkodę;
 • ocena rodzaju, jakości i aktualnego stanu upraw i płodów rolnych;
 • wyznaczenie obszaru całej uprawy, a także masy płodów rolnych;
 • oszacowanie terenu uszkodzonej uprawy oraz stanu procentowego uszkodzeń w stosunku do całości; oszacowanie masy uszkodzonego płodów rolnych.

Po ostatecznym ustaleniu rozmiaru szkody łoiwieckiej określa się wysokość odszkodowania.

 

 1. Czy jeśli prócz zwierzyny łownej inne czynniki miały wpływ na wyrządzoną szkodę, również należy się poszkodowanemu rekompensata finansowa?
  Tak. W tego typu przypadkach należy ustalić procentowy udział poszczególnych czynników (na przykład warunków atmosferycznych, chorób, szkodników) na ostatecznie poniesione straty.

 

Jasne i konkretne wytyczne procedury szacowania szkód znacznie upraszczają oraz przyspieszają zakończenie całego procesu. Fachowa wiedza oraz doświadczenie osób zajmujących się tymi kwestiami sprawia, że poszkodowani tak szybko, jak to możliwe, otrzymują finansowe rekompensaty strat.

 

Procedura odwoławcza

 

Jeżeli kwota obliczonego odszkodowania nie zadowala poszkodowanego, dzierżawcy czy zarządcy danego obwodu łowieckiego, mogą oni złożyć odwołanie od wyników szacowania szkód łowieckich. Wówczas, po raz kolejny przeprowadza się poszczególne czynności badawcze – ich wyniki są ostateczne.