Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Szacowanie szkód łowieckich na uprawach ziemniaków

07.10.2019

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wyszczególnia około stu odmian ziemniaków. Przed przystąpieniem do szacowania szkód łowieckich na polach tych warzyw należy poznać szczegółowe charakterystyki konkretnej odmiany. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dokładnie ocenić zakres strat.

 

Ziemniaki – kluczowe wiadomości

 

Jednym z najpopularniejszych kryteriów określania poszczególnych odmian jest czas trwania okresu wegetacji. Wyróżniamy ziemniaki:

  • wegetujące do 3 miesięcy (bardzo wczesne);
  • wegetujące od 3 miesięcy do 110 dni (wczesne);
  • wegetujące od 110 do 125 dni (średniowczesne);
  • wegetujące od 125 do 135 dni (średniopóźne);
  • wegetujące dłużej niż 135 dni (późne).

W czasie gdy ziemniaki wegetują, kiedy bulwy dopiero rosną, często niemożliwe jest określenie, jak duże będą plony.

Prócz odmiany, dla szacowania szkód łowieckich ważne jest również ustalenie celów, a także technologii uprawy. Niektóre plony zasilają przemysł spożywczy, inne przeznaczone są do wytwarzania spirytusu oraz skrobi ziemniaczanej. Część ziemniaków uprawiana jest na pasze, część służy jako sadzonki.

Warto również podkreślić, iż coraz liczniejsze gospodarstwa posiadają certyfikaty poświadczające ekologiczność upraw – taką informację również należy wziąć pod uwagę podczas dalszych prac.

 

Szacowanie szkód łowieckich w ziemniakach

 

Zebrawszy wiadomości o odmianie, celu uprawy i technologii, należy przejść do zaznaczenia uszkodzonej powierzchni pola. To teren, na którym żerowała zwierzyna. Określa się na tym etapie rozmiar szkody, jej procentowy udział w całym obszarze uprawy. Prowadzimy wizję lokalną, obserwując obsadę roślin w redlinie. Obliczamy procent zniszczeń, dokonując stosownych wyliczeń.

Szczegółowe dane dotyczące między innymi:

  • sposobu określenia zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
  • oceny stanu uprawy,
  • oceny jakości płodu rolnego,
  • sposobu ustalenia obszaru uprawy (na przykład akceptowanych narzędzi mierniczych, dokumentów ewidencyjnych, czy wykorzystywanych odbiorników Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej),
  • ustalania szacunkowej masy czy wartości zgromadzonego płodu,

określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych § 3.10.

 

Wysokość odszkodowania

 

Podczas ustalania wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę rozmiar szkody, a także wartość płodu rolnego. Na tę ostatnią zmienną ma wpływ cena skupu plonu albo cena rynkowa. Należy ponadto określić wysokość kosztów nieponiesionych, czyli tych, które rolnik byłby zmuszony ponieść w związku ze zbieraniem, transportem czy magazynowaniem plonu, za który należy mu się odszkodowanie.

 

Dokumentacja szkód

 

Raport, który powstaje podczas szacowania szkód łowieckich, zawiera wszystkie szczegółowe informacje zebrane podczas prac w terenie oraz wynikające z dodatkowych dokumentów ewidencyjnych. Uwzględnia wyniki badań terenowych, obliczenia, a także ich ostateczne wyniki potwierdzające wysokość szkody. Dzieli się zazwyczaj na część praktyczną oraz teoretyczną wraz ze zdjęciami, mapami, opisem przyrodniczym konkretnej uprawy.

 

Wiele czynników, jasna informacja

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne, w tym najnowsze rozporządzenia, a także zebrawszy szereg informacji podczas badań terenowych, jesteśmy w stanie wyliczyć wysokość nawet najbardziej zaawansowanych szkód. Szacowanie szkód łowieckich wymaga wiele pracy, jednak przynosi ona wymierny rezultat w postaci konkretnych danych pozwalających określić wysokość odszkodowania.