Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Psychologiczne i praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy szkód łowieckich

18.12.2019

Ze względu na fakt, iż podczas szacowania zniszczeń upraw poczynionych przez zwierzynę łowną (lub w trakcie polowań), zainteresowane strony przejawiają silne emocje, praca rzeczoznawcy szkód łowieckich wymaga sporych umiejętności psychologicznych.

 

Rolnikom zależy, by dostali jak najwyższe odszkodowania. Koła łowieckie, jako organy wypłacające odszkodowania, często mają inne priorytety. Rolą rzeczoznawcy jest z kolei precyzyjne, rzetelne i fachowe określenie rozmiaru szkód, a co za tym idzie – wskazanie uczciwej rekompensaty finansowej za poniesione straty.

 

Z jakimi wyzwaniami mierzyć się musi rzeczoznawca szkód łowieckich?

 

Do największych wyzwań w pracy rzeczoznawcy szkód łowieckich należy między innymi:

  • praca pod presją czasu, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub chęć jak najszybszego zakończenia procesu szacowania szkód przejawianą przez inne strony postępowania;
  • silne emocje, jakie często wyrażają zarówno rolnicy, jak i przedstawiciele kół łowieckich;
  • taktowne, ale z drugiej strony stanowcze zgłoszenie niezgodności wiadomości zawartych we wniosku o odszkodowanie ze stanem faktycznym;
  • presja, jaką niejednokrotnie wywierają na osoby dokonujące szacunków strony zaangażowane w sprawę, na przykład osoby poszkodowane.

 

Czasem niełatwo poradzić sobie z powyższymi kwestiami, zawsze jednak warto na bieżąco i szczegółowo informować rolników o aktualnym stanie prac oraz postępach w ocenie strat. Dobrym rozwiązaniem jest ponadto zaangażowanie osoby poszkodowanej w sam proces zbierania prób czy innych czynności, jakie wykonuje rzeczoznawca podczas szacowania szkód łowieckich.

 

Jakie umiejętności pożądane są u rzeczoznawcy?

 

Prócz szczegółowej wiedzy na temat konkretnych upraw, roślin, a także procedur prawnych, od rzeczoznawcy wymaga się:

  • umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi podczas szacowania szkód lub dokonywania wstępnych oględzin, na przykład dronami albo Globalnymi Systemami Nawigacji Satelitarnej;
  • precyzji podczas pobierania prób z terenu;
  • umiejętności matematycznych;
  • wysoko rozwiniętych umiejętności psychologicznych: słuchania, empatii, panowania nad emocjami, a  także właściwego odczytywania emocji innych osób;
  • gromadzenia szczegółowej i profesjonalnej dokumentacji prac terenowych.

 

Podczas wykonywania różnorodnych zadań wyżej wymienione kompetencje pozwalają szybko i sprawnie zażegnać rodzące się sytuacje konfliktowe albo uporać się z dużą ilością zadań.

 

Udana współpraca warunkiem satysfakcji

 

Dobra relacja między wszystkimi stronami zaangażowanymi w szacowanie strat, a także w wypłatę odszkodowań, skutkuje pozytywną komunikacją, a tym samym sprawnie przebiegającą współpracą. Proces wyceny szkód wymaga podjęcia wielu różnorodnych czynności, bywa trudny, czasochłonny oraz żmudny.

 

Jeżeli rzeczoznawca szkód łowieckich stosuje się jednak do wytycznych zawartych między innymi w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, nawiązującym do art.49 Ustawy z dnia 13 października 1995r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Z 2018r. poz. 2033 oraz z 2019r. poz. 125 i 730), można osiągnąć pozytywne, satysfakcjonujące wszystkie strony rezultaty.