Szkody łowieckie
Kopaniny 19
42-248 Przyrów
tel. 506-955-545
tel. 34 3613736

Galeria

pic_08.jpg pic_13.jpg pic_09.jpg pic_04.jpg

zniszczona uprawa rolna szkoda łowiecka wyrządzona przez zwierzynę zniszczone zboże przez zwierzynę łowną

Blog

Nowe reguły szacowania szkód łowieckich

07.10.2019

W drugim kwartale bieżącego roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. Poz 776 z 2019r.). O czym mówi ten dokument? Dowiesz się z poniższego tekstu.

 

Zasady szacowania szkód łowieckich

 

Do najważniejszych reguł szacowania szkód łowieckich należą następujące zasady:

  1. Szacowaniem szkód zajmują się specjalne zespoły. Należy do nich przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza terenów, gdzie doszło do dewastacji, a także przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
  2. Odpowiednie wnioski o odszkodowania składa się do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.
  3. Odpowiedzialność za szkody powodowane przez łosie ponosi Skarb Państwa. Organ ten wypłaca odszkodowania. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele czy sarny ponosi z kolei dzierżawca lub zarządca konkretnego obwodu łowieckiego.
  4. Poszkodowany za pośrednictwem poczty elektronicznej albo wiadomości SMS otrzymuje wiadomość dotyczącą terminu wykonywania oględzin lub szacowania szkody. Również Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” powiadamia o kolejnych czynnościach odbywających się podczas postępowania odwoławczego w taki sam sposób.
  5. Podczas szacowania szkód łowieckich można używać Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej, a także dronów. Wskazane jest ponadto korzystanie z taśm mierniczych, kół pomiarowych, dalmierzy nitkowych bądź laserowych. Podczas rozpatrywania wniosków brane pod uwagę są ponadto dane z ewidencji gruntów i budynków, a także z systemów informacji przestrzennej.
  6. Wizja lokalna pozwala ustalić szacunkowe zniszczenia upraw na zdewastowanym obszarze.

W celu zapoznania się z całym tekstem rozporządzenia zachęcamy do odwiedzenia Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Obowiązki poszkodowanego

 

Rozporządzenie wskazuje na konkretne terminy, w trakcie których właściciele lub posiadacze zdewastowanych terenów mają obowiązek złożyć wnioski. Dokumenty można dostarczać w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Trzeba zmieścić się w okresie trzech dni, licząc od momentu zauważenia szkody.

Tak krótki termin pozwala na niezwłoczne dokonanie oględzin oraz dostrzeżenie jeszcze niezatartych śladów zwierzyny. Im szybciej eksperci dotrą na miejsce, tym łatwiej będzie im odróżnić tropy jelenia od śladów dzika.

Jeżeli szkodzie uległy pastwiska oraz łąki, a dewastacji dokonały dziki, również obowiązuje okres 3 dni od wykrycia szkody. Przepis ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Jeśli natomiast szkoda została wyrządzona po zakończeniu okresu wegetacyjnego, należy zgłosić ją zanim właściciel naprawi zniszczenia, a jednocześnie zanim rozpocznie się okres wegetacyjny.

 

Wzory dokumentów

 

Na stronach rządowych dostępne są gotowe do wydruku wzory dokumentów. Znaleźć wśród nich można:

  • protokół oględzin;
  • protokół szacowania ostatecznego;
  • zgłoszenie szkody łowieckiej.

Odpowiednio wypełnione dokumenty dostarcza się do właściwych w konkretnym regionie organów.

 

Profesjonalna ocena szkód

 

Uwzględnienie wszystkich wytycznych prawnych podczas szacowania szkód łowieckich to zadanie wymagające, jednak warte poświęcenia mu czasu. Ścisłe trzymanie się określonych procedur przynosi bowiem efekty w postaci decyzji o wypłaceniu uczciwego, korzystnego z punktu widzenia poszkodowanego, odszkodowania.